มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
 

มหาวิทยาลัย ประชาชน Official

Discription:-TPRUD- Thai People's Revolutionary University for Democracy (http://tprud.org) หรือ มหาวิทยาลัยประชาชน มหาวิทยาลัยของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน บนหลักเสรีประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชนสากล

Channel Views:-0
Total video Views:-26148776
Videos Uploaded by :ThaiPRUD
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:53:39
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:07:11
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:04:11
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:04:00
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:03:06
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:03:13
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:03:48
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:04:23
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:04:20
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:04:39
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:04:15
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:43:19
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:04:16
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:36:57
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:09:56
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:04:48
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:08:21
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:06:58
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:06:51
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:13:46
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:00:23
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:58:18
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:59:04
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:23:09
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:13:55
Next Page-->