มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
 

มหาวิทยาลัย ประชาชน Official

Discription:-TPRUD- Thai People's Revolutionary University for Democracy (http://tprud.org) หรือ มหาวิทยาลัยประชาชน มหาวิทยาลัยของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน บนหลักเสรีประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชนสากล

Channel Views:-0
Total video Views:-43771002
Videos Uploaded by :ThaiPRUD
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 01:06:08
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:06:48
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:36:12
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:48:37
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:19:51
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:07:08
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:14:16
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:06:46
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:32:20
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:05:49
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:07:56
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:10:58
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:06:04
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:16:12
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 02:16:55
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:42:32
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:03:15
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:56:39
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 04:02:29
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:12:47
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:56:31
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 02:40:59
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 01:01:28
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:42:14
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:03:42
Next Page-->