มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
 

มหาวิทยาลัย ประชาชน Official

Discription:-TPRUD- Thai People's Revolutionary University for Democracy (http://tprud.org) หรือ มหาวิทยาลัยประชาชน มหาวิทยาลัยของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน บนหลักเสรีประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชนสากล

Channel Views:-0
Total video Views:-45141463
Videos Uploaded by :ThaiPRUD
»Uploaded by:YouTube Help
»Play Time: 00:03:56
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:50:16
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:08:48
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:38:52
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:38:58
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:57:20
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 02:44:31
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:52:24
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:45:58
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 01:00:53
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:11:13
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:17:31
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 01:02:53
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:21:39
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:08:36
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 02:13:56
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:27:44
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:20:46
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 01:14:01
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:42:13
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 01:38:46
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:38:56
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 01:29:06
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 00:59:15
»Uploaded by:มหาวิทยาลัย ประชาชน Official
»Play Time: 02:33:06
Next Page-->